Albert Smith Male

Born: 26-Aug-1871
Died: 24-Sep-1929    

Albert's Heritage

Parents: Joseph Johnson Smith, Ann Coleman
Siblings: Sarah Ann Smith, Joseph William Smith, George Smith, Hyrum Coleman Smith, Aldura Coleman Smith, Julia Elizabeth Smith, Alfred James Smith, Samuel Abraham Smith, John Franklin Smith, Rebecca Smith, David Smith, Jacob Smith, Moroni Alma Smith