Joseph Johnson Smith and Mary Ann Smart

Married 1-Mar-1840

Husband:   Joseph Johnson Smith

Born: 8-Apr-1821
Died: 6-Aug-1902
Father: William Smith
Mother: Sophia Brooks
Other Spouses: Ann Coleman, Sarah Ann Liddiard
Other Children: Sarah Ann Smith, Joseph William Smith, George Smith, Hyrum Coleman Smith, Aldura Coleman Smith, Julia Elizabeth Smith, Alfred James Smith, Samuel Abraham Smith, John Franklin Smith, Florence Sophia Smith, Rebecca Smith, Ann Elizabeth Smith, David Smith, Jacob Smith, Albert Smith, Moroni Alma Smith


 


Wife:   Mary Ann Smart

Born: 5-Nov-1823
Died: 8-Aug-1844
Father: George Smart
Mother: Elizabeth


 


Female  Child 1:   Caroline Smart Smith

Born: 24-Dec-1840
Died: 1-Dec-1925
Other Parents: Joseph Johnson Smith, Mary Ann Smart
Spouse: William Dolby Skeen
Children: Joseph William Skeen, Caroline Maria Skeen, James Monzearl Skeen, Jane Sophia Skeen, Amanda Maria Skeen, Mary Ann Skeen, Son Skeen, Willard Arthur Skeen, Rosabelle Skeen, Lafayette Eugene Skeen, Lydia Ethel Skeen, Beatrice Pearl Skeen, Ada Myrtle Skeen


 


Female  Child 2:   Mercy Smith

Born: 4-Jul-1842
Died: 13-Sep-1843
Spouse:
Children:


 


Male  Child 3:   Joseph Smith

Born: 1-Aug-1844
Died: 20-Aug-1844
Spouse:
Children: